Navigate / search

Hvorfor Kødfri Mandag?

 

For miljøet

Ved at reducere vores kødforbrug sparer vi en masse ressourcer. Studier har vist at til produktionen af bare et kilo oksekød bruges der 15.000 liter vand. Store arealer af Brasiliens regnskov fældes for at dyrke foder til de mange landbrugsdyr der opdrættes i vores del af verden. Alene til den animalske produktion bruger vi i Danmark et område på størrelse med Sjælland af Amazonas’ regnskov.

Ifølge FN-rapporten, “Livestock’s Long Shadow” (2006) står husdyrproduktion for 18% af menneskeskabte drivhusgasudledninger. Det er mere end al vores transport tilsammen. Dr. Rajendra Pachauri fra FN har udtalt at kødreduktion er den “mest attraktive mulighed”, for at nedbringe vores klimapåvirkning her og nu.

For din sundhed

I en tid med mange forskellige sundheds- og kostråd, er der dog et råd næsten alle eksperter er enige om: Spis masser af grøntsager og frugt!

Fødevarerstyrelsen siger, at man ved et lavere indtag af kød mindsker risikoen for flere forskellige typer kræft, hjerte-kar sygdomme og dødelighed generelt.

Ifølge et nyligt studie fra Oxford Universitet vil en kødreduktion kunne redde mange i liv. Universitets undersøgelse viste at man alene i Storbritanien kunne forhindre 45.000 dødsfald. Ifølge studiet medfører et stort indtag af kød og mælkeprodukter risiko for bl.a. kræft, hjerteproblemer og fedme. Dr. Mark Rayner fra Oxford Universitet udtalte i den forbindelse at det er videnskabeligt påvist, at der er “klare sundhedsfordele” ved at skære ned på sit indtag af kød.

For bedre dyrevelfærd

99% af det kød der sælges i supermarkeder i dag stammer fra intensive produktioner, hvor dyr i høj grad er blevet reduceret til produktionsenheder. Selvom de fleste af os i dag erkender at dyr både har intelligens og følelser, og derfor bør behandles godt, så er der mange dyrevelfærdsmæssige problemer i det konventionelle landbrug.

Grise bliver rutinemæssigt kastreret og får klippet halen af. Dette sker uden bedøvelse.

Slagtekyllinger opdrættes i haller, hvor de i titusindvis går rundt i deres egne ekskrementer, til stor skade for deres fødder, som bliver ætset.

75% af køer i Danmark kommer aldrig på græs, og det tal har desværre været kraftigt stigende de seneste år.